59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ

ประกาศรายรับ-รายจาย เดือน พฤษภาคม 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศรายรับ-รายจาย เดือน เมษายน 2565 คลิกดูไฟล์
1. ประกาศรายรับ-รายจาย เดือน เมษายน 2565
ประกาศรายรับ-รายจาย เดือน มีนาคม 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศรายรับ-รายจาย เดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศรายรับ-รายจาย เดือน มกราคม 2565 คลิกดูไฟล์
ประกาศรายรับ-รายจาย เดือน ธันวาคม 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศรายรับ-รายจาย เดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศรายรับ-รายจาย เดือน ตุลาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th