59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสด คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปาย (ครั้งที่ 2) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่องโครงการปรับปรุงระบบติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(สี่แยกน้องเบียร์) คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราง ม.1 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคารถขยะ คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ้านเมืองพร้าว ครั้งที่ 2 คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปาย คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ้านเมืองพร้าว คลิกดูไฟล์
ประกาศ เรื่อง ให้เช่าแท่นวางจำหน่ายสินค้าและที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลปาย โดยวิธีประมูล คลิกดูไฟล์
ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่องให้เช่าพื้นที่บริเวณสนามด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย โดยวิธีประมูล คลิกดูไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่องให้เช่าพื้นที่บริเวณสนามด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย โดยวิธีประมูล คลิกดูไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1 คลิกดูไฟล์
ปรับปรุงวิจารณ์ร่างซื้อรถขยะ คลิกดูไฟล์
ร่างประกาศ โครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย คลิกดูไฟล์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน คลิกดูไฟล์
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน คลิกดูไฟล์
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน คลิกดูไฟล์
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
-ร่าง-ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน คลิกดูไฟล์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สำคัญ

E-Service


สำหรับประชาชน
สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th