59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่น ที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 16 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง การใช้สนามกีฬาเทศบาลตำบลปาย 15 มี.ค. 2566
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปาย ประจำปีการศึกษา 2566 15 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย 21 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย 08 ก.พ. 2566
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการ 08 ก.พ. 2566
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 08 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปาย (ครั้งที่ 2) 27 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 26 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่องโครงการปรับปรุงระบบติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(สี่แยกน้องเบียร์) 23 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ราง ม.1 06 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคารถขยะ 27 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาภาษี 27 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง แจ้งเจ้าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย 27 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ้านเมืองพร้าว ครั้งที่ 2 26 ธ.ค. 2565
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปาย 16 ธ.ค. 2565
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี 2565 11 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 09 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ้านเมืองพร้าว 08 ธ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปาย 28 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10 พ.ย. 2565
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 ต.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 21 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ให้เช่าแท่นวางจำหน่ายสินค้าและที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลปาย โดยวิธีประมูล 12 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางกล่องเกเบี้ยนลำน้ำปาย เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง จำนวน 1 โครงการ 30 ก.ย. 2565
ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่องให้เช่าพื้นที่บริเวณสนามด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย โดยวิธีประมูล De 16 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่องให้เช่าพื้นที่บริเวณสนามด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปาย โดยวิธีประมูล 07 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.1 05 ก.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปาย 17 ส.ค. 2565
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล 11 ส.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 10 ส.ค. 2565
ปรับปรุงวิจารณ์ร่างซื้อรถขยะ 04 ส.ค. 2565
ประกาศเพิ่มเติมเทศบาลตำบลปาย เรื่อง แก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่วยปฏิบัติงานทะ 21 ก.ค. 2565
ร่างประกาศโครงการจัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย 01 ก.ค. 2565
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 29 มิ.ย. 2565
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 27 มิ.ย. 2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 มิ.ย. 2565
โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 09 มิ.ย. 2565
วันที่ 22 เมษายน 2565 นายคณัสภููชิต แสนคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา 29 เม.ย. 2565
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของเทศาลตำบลปาย ประจำปี 2564 28 เม.ย. 2565
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 09 เม.ย. 2565
-ร่าง-โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 01 เม.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง เผยแพร่รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 31 มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 25 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 04 มี.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 31 ม.ค. 2565
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2565 05 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปาย 04 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 04 ม.ค. 2565
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 23 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ประจำปี 2565 15 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 15 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง การแสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลปาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 06 ส.ค. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สำคัญ

E-Service


สำหรับประชาชน
สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th