59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
การบริหารงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาการศึกษา
รายงานการควบคุมภายใน
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปาย
1. ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ไฟล์แนบ
2. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ไฟล์แนบ
3. ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ไฟล์แนบ
4. ประจำเดือน มกราคม 2566 ไฟล์แนบ
ผลการลดพลังงาน ของเทศบาลตำบลปาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ
1. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
2. ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
3. ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
4. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ไฟล์แนบ
5. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ไฟล์แนบ
6. ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ไฟล์แนบ
7. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ไฟล์แนบ
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สำคัญ

E-Service


สำหรับประชาชน
สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th