59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ
กิจกรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตําบลปาย โดย นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เทศบาลตําบลปาย ประจำปี 2566
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตําบลปาย โดย นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เทศบาลตําบลปาย ประจำปี 2566 โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน ตระกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น วิ่งกระสอบ กินวิบาก ปิดตาตีปิ๊บ โดยมี ท่านเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดความร่วมแรงร่วมใจในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สำคัญ

E-Service


สำหรับประชาชน
สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th