59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ
กิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัก ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปาย เข้าร่วมการประชุมพนักงานประจำเดือน มีนาคม 2566
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัก ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปาย เข้าร่วมการประชุมพนักงานประจำเดือน มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมประชาคมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลปาย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเทศบาลตำบลปาย
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่ท่องเที่ยว/สำคัญ

E-Service


สำหรับประชาชน
สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th